Ως κινητήρας κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης ορίζεται ένα ηλεκτρικό μοτέρ σταθερής τάσης που διαιρεί μια πλήρη περιστροφή σε ίσα βήματα. Με κάποια συσκευή ελέγχου μπορεί να δοθεί εντολή σε έναν τέτοιο κινητήρα να μείνει σταθερός σε κάποιο από αυτά τα βήματα χωρίς να επεμβαίνει κάποιος αισθητήρας ανάδρασης, εφ’ όσον ο κινητήρας έχει την κατάλληλη ροπή και ταχύτητα, σε σχέση με το έργο που πρέπει να παράγει.

Είναι δυνατή η κατασκευή ενός κινητήρα κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης χρησιμοποιώντας ένα ειδικό kit που πωλείται σε εξειδικευμένα καταστήματα ή διαδικτυακά (e-bay, alibaba) με βάση τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα ζητήσετε για την εργασία που τον χρειάζεστε.

Υπάρχουν τρία είδη κινητήρα κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης:

  • Κινητήρας με σταθερό μαγνήτη
  • Υβριδικός συγχρονισμένος κινητήρας
  • Κινητήρας μεταβλητής αντίστασης

Δοκιμή ενός συστήματος που βασίζεται σε κινητήρα κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης

Οι δοκιμές αποκρίσεων σε μεταβατικές καταστάσεις παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για την αξιοπιστία και τις επιδόσεις ενός συστήματος που βασίζεται σε κινητήρα κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης, σε πραγματικές συνθήκες.

Η δοκιμή βήματος ροπής αναφέρεται στην περίπτωση που ο κινητήρας, ενώ κινείται με σταθερή ταχύτητα, αντιμετωπίζει μια ξαφνική αύξηση της ροπής του φορτίου του.

Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος του κινητήρα θα πρέπει να δώσει τις κατάλληλες εντολές για να διατηρηθεί σταθερή η ταχύτητα ώστε να συνεχίσει με σταθερή ταχύτητα την πορεία του. Κατά την διάρκεια της επιβολής του ονομαστικού φορτίου του κινητήρα, αναμένεται μια στιγμιαία μείωση της ταχύτητας την οποία ο έλεγχος θα εξαλείψει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το διάστημα αυτό καθορίζει την ταχύτητα με την οποία ο έλεγχος αντιδρά για να επαναφέρει σε ισορροπία το σύστημα μετά από ένα μεταβατικό φαινόμενο (όπως τη βηματική αύξηση του φορτίου), και ονομάζεται απόκριση του συστήματος.

Η stepper motorδοκιμή βήματος ταχύτητας αναφέρεται στην περίπτωση που ο κινητήρας χρειάζεται να μεταβάλει την ταχύτητά του με τον ταχύτερο τρόπο. Πρόκειται δηλαδή για την προσομοίωση συνθηκών όπου ο κινητήρας θα πρέπει να δώσει όλη τη διαθέσιμη ισχύ του έτσι ώστε να αναπτύξει την ονομαστική του ταχύτητα.

Για να το πετύχει αυτό, ο ελεγκτής θα πρέπει να δώσει εντολή μέγιστης ροπής στον κινητήρα έτσι ώστε το σύστημα να φτάσει την ζητούμενη ταχύτητα.